Autorzy Koncepcji nagrodzeni!

Lipiec 28, 2017
administrator

Centrum Badań Metropolitalnych otrzymało nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zlecone przez nas opracowanie pt. „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” Kapituła podkreśliła, że „pionierskie opracowanie może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce”!  Wszystkim 33 autorom dzieła serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji:

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/nagroda-za-257-stron

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013