Gmina Kostrzyn – opinia Metropolitalnej Komisji Planistycznej

Grudzień 8, 2017
administrator

Metropolitalna Komisja Planistyczna dnia 13 listopada  przygotowała opinie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin Kostrzyn. Opinia poniżej.

Opinia w sprawie Studium Kostrzyna.

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013