Kolejne posiedzenia Metropolitalnej Komisji Planistycznej

Lipiec 13, 2017
administrator

Dnia 28 czerwca odbyło się posiedzenie Metropolitalnej Komisji Planistycznej. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Przewodniczącego Komisji Pana Łukasza Mikuły dotychczasowych rezultatów prac Komisji, które dotyczyły gmin: Luboń, Buk i Puszczykowo. Tematem obrad było również wypracowanie rekomendacji do opinii Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań w sprawie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego MOF Poznania. Treść rekomendacji.

 

Na kolejnym spotkaniu, w dniu 10 lipca omówiono kwestię opinii w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki. Treść opinii.

 

IMG_20170628_101014

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013