Obrady Metropolitalnej Komisji Planistycznej – środa, 12 kwietnia 2017 r.

Kwiecień 18, 2017
administrator

Dnia 12 kwietnia 2017 r. Metropolitalna Komisja obradowała nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk. Opinia przygotowana została na wniosek Burmistrza przez zespół w składzie: Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Iwona Zwierzchowska, Agata Stoińska i Maciej Andraszyk. Treść opinii.

 

IMG_20170412_114745

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013