Opinia Zarządu Stowarzyszenia w sprawie planu województwa i MOF Poznania

Lipiec 14, 2017
administrator

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań zajął negatywne stanowisko w sprawie zaprezentowanych dokumentów – Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego i Planu Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Opinia.

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013