Opinia Komisji w sprawie Studium Stęszewa

Wrzesień 15, 2017
administrator

Okres wakacyjny był pracowity dla Metropolitanej Komisji Planistycznej. W tym czasie zaopiniowane przez Komisję zostały oprócz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego i Planu Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania również projekt Studium dla gminy Oborniki i 2 projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew.

Stęszew opinia dla 1 terenu.

Stęszew opinia dla 2 terenu.

 

 

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013