O Metropolii

O Metropolii


„Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Tworzą ją 23 jednostki terytorialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat Poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.


Najdalej wysuniętym na południe obszarem są tereny miasta i gminy Śrem, położonej na terenie Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Granicą wschodnią aglomeracji są tereny miasta i gminy: Kostrzyn i Pobiedziska. Przez teren gminy Pobiedziska przebiega historyczny Szlak Piastowski łączący Poznań i Gniezno. Północny obszar aglomeracji stanowią tereny miasta i gminy: Murowana Goślina, Oborniki oraz Szamotuły. Elementem dominującym krajobrazu tej części aglomeracji są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części gminy Oborniki, stanowią wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Od zachodu granicę aglomeracji stanowią tereny gminy Tarnowo Podgórne, miasta i gminy Buk i Stęszew.


Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.


Na obszarze metropolii przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Dostępność komunikacyjną podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica, które zapewnia regularne połączenia z 15 miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych duże centra logistyczno-magazynowe.


Zagospodarowanie przestrzenne Metropolii Poznań jest zróżnicowane. Obok gmin silnie zurbanizowanych, jak Poznań, Czerwonak, Luboń, Śrem, Suchy Las, Swarzędz, Kórnik, znajdują się także miasta i gminy o charakterze przemysłowo-rolniczo-usługowym, jak Oborniki, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, miasta i gminy rolno-przemysłowe, jak Szamotuły i Mosina oraz gminy rolnicze i rolniczo-turystyczne, jak Buk, Kostrzyn, Stęszew, Dopiewo i Kleszczewo. Pomimo wysokiego stopnia zurbanizowania, ponad 35% obszaru aglomeracji stanowią grunty rolne.”

Czytaj Wiecej
AKTUALNOSCI

Autorzy Koncepcji nagrodzeni!

Lipiec 28, 2017
administrator

Centrum Badań Metropolitalnych otrzymało nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zlecone przez nas opracowanie pt. „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” Kapituła podkreśliła, że „pionierskie opracowanie może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce”!  Wszystkim 33 autorom dzieła serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji:

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/nagroda-za-257-stron

Czytaj Wiecej

Warsztaty wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w planowaniu przestrzennym

Lipiec 20, 2017
administrator

W dniach 11, 12, 13 i 14 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się warsztaty Narzędzia internetowe w konsultacjach społecznych. Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu narzędzi geoinformacyjnych (Geoankiety i Geodyskusji) w ramach konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym i innych procesach o charakterze przestrzennym. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z możliwościami partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS) w kontekście uwarunkowań prawnych i organizacyjnych oraz zostaną przygotowani do samodzielnego wykorzystywania Geoankiety i Geodyskusji w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby związane z jednostkami samorządu terytorialnego, które chciałyby podnieść swoje kompetencje i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami wspierającymi procesy partycypacji społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

W celu udziału w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się na stronie www.geoplan.amu.edu.pl Warsztaty są jednodniowe. W formularzu prosimy o wskazanie preferowanego dnia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Organizator:
Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt:
mgr Edyta Bąkowska
tel. +48 510 154 550
cbm@amu.edu.pl
www.geoplan.amu.edu.pl

Czytaj Wiecej

Opinia Zarządu Stowarzyszenia w sprawie planu województwa i MOF Poznania

Lipiec 14, 2017
administrator

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań zajął negatywne stanowisko w sprawie zaprezentowanych dokumentów – Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego i Planu Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Opinia.

Czytaj Wiecej
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013