O Metropolii

O Metropolii


„Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Tworzą ją 23 jednostki terytorialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat Poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.


Najdalej wysuniętym na południe obszarem są tereny miasta i gminy Śrem, położonej na terenie Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Granicą wschodnią aglomeracji są tereny miasta i gminy: Kostrzyn i Pobiedziska. Przez teren gminy Pobiedziska przebiega historyczny Szlak Piastowski łączący Poznań i Gniezno. Północny obszar aglomeracji stanowią tereny miasta i gminy: Murowana Goślina, Oborniki oraz Szamotuły. Elementem dominującym krajobrazu tej części aglomeracji są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części gminy Oborniki, stanowią wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Od zachodu granicę aglomeracji stanowią tereny gminy Tarnowo Podgórne, miasta i gminy Buk i Stęszew.


Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.


Na obszarze metropolii przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Dostępność komunikacyjną podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica, które zapewnia regularne połączenia z 15 miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych duże centra logistyczno-magazynowe.


Zagospodarowanie przestrzenne Metropolii Poznań jest zróżnicowane. Obok gmin silnie zurbanizowanych, jak Poznań, Czerwonak, Luboń, Śrem, Suchy Las, Swarzędz, Kórnik, znajdują się także miasta i gminy o charakterze przemysłowo-rolniczo-usługowym, jak Oborniki, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, miasta i gminy rolno-przemysłowe, jak Szamotuły i Mosina oraz gminy rolnicze i rolniczo-turystyczne, jak Buk, Kostrzyn, Stęszew, Dopiewo i Kleszczewo. Pomimo wysokiego stopnia zurbanizowania, ponad 35% obszaru aglomeracji stanowią grunty rolne.”

Czytaj Wiecej
AKTUALNOSCI

Kolejne posiedzenia Metropolitalnej Komisji Planistycznej

Lipiec 13, 2017
administrator

Dnia 28 czerwca odbyło się posiedzenie Metropolitalnej Komisji Planistycznej. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Przewodniczącego Komisji Pana Łukasza Mikuły dotychczasowych rezultatów prac Komisji, które dotyczyły gmin: Luboń, Buk i Puszczykowo. Tematem obrad było również wypracowanie rekomendacji do opinii Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań w sprawie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego MOF Poznania. Treść rekomendacji.

 

Na kolejnym spotkaniu, w dniu 10 lipca omówiono kwestię opinii w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki. Treść opinii.

 

IMG_20170628_101014

Czytaj Wiecej

Uwagi do Studium Puszczykowa – obrady komisji 1.06.2017

Czerwiec 6, 2017
administrator

Już trzeci raz zebrała się Metropolitalna Komisja Planistyczna, która obradowała nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo. Opinia przygotowana została przez zespół w składzie: Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Agata Marciniak, Witold Andrzejczak oraz Krzysztof Pyszny . Treść opinii.

 

IMG_20170601_101318

Czytaj Wiecej

Obrady Metropolitalnej Komisji Planistycznej – środa, 12 kwietnia 2017 r.

Kwiecień 18, 2017
administrator

Dnia 12 kwietnia 2017 r. Metropolitalna Komisja obradowała nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk. Opinia przygotowana została na wniosek Burmistrza przez zespół w składzie: Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Iwona Zwierzchowska, Agata Stoińska i Maciej Andraszyk. Treść opinii.

 

IMG_20170412_114745

Czytaj Wiecej
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013