O Metropolii

O Metropolii


„Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Tworzą ją 23 jednostki terytorialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat Poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.


Najdalej wysuniętym na południe obszarem są tereny miasta i gminy Śrem, położonej na terenie Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Granicą wschodnią aglomeracji są tereny miasta i gminy: Kostrzyn i Pobiedziska. Przez teren gminy Pobiedziska przebiega historyczny Szlak Piastowski łączący Poznań i Gniezno. Północny obszar aglomeracji stanowią tereny miasta i gminy: Murowana Goślina, Oborniki oraz Szamotuły. Elementem dominującym krajobrazu tej części aglomeracji są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części gminy Oborniki, stanowią wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Od zachodu granicę aglomeracji stanowią tereny gminy Tarnowo Podgórne, miasta i gminy Buk i Stęszew.


Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.


Na obszarze metropolii przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Dostępność komunikacyjną podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica, które zapewnia regularne połączenia z 15 miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych duże centra logistyczno-magazynowe.


Zagospodarowanie przestrzenne Metropolii Poznań jest zróżnicowane. Obok gmin silnie zurbanizowanych, jak Poznań, Czerwonak, Luboń, Śrem, Suchy Las, Swarzędz, Kórnik, znajdują się także miasta i gminy o charakterze przemysłowo-rolniczo-usługowym, jak Oborniki, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, miasta i gminy rolno-przemysłowe, jak Szamotuły i Mosina oraz gminy rolnicze i rolniczo-turystyczne, jak Buk, Kostrzyn, Stęszew, Dopiewo i Kleszczewo. Pomimo wysokiego stopnia zurbanizowania, ponad 35% obszaru aglomeracji stanowią grunty rolne.”

Czytaj Wiecej
AKTUALNOSCI

Obrady Metropolitalnej Komisji Planistycznej – środa, 5 kwietnia 2017 r.

Kwiecień 7, 2017
administrator

Dnia 5 kwietnia br. zebrała się Metropolitalna Komisja Planistyczna w składzie Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Joanna Grocholewska, Michalina Szeliga oraz Radosław Bul. Tematem obrad było sformułowanie uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia. Uwagi do Studium Lubonia.

Już 12 kwietnia Komisja obradować będzie nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.

 

IMG_20170405_145212

Czytaj Wiecej

Inauguracyjne obrady Metropolitalnej Komisji Planistycznej

Marzec 22, 2017
administrator

W dniu 22 marca 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia zwołane zostało  inauguracyjne posiedzenie Metropolitalnej Komisji Planistycznej.

Komisja obradowało zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Wybór Przewodniczącego Komisji.

3.    Dyskusja nad trybem i regulaminem prac komisji.

4.    Wystąpienie arch. Stefana Wojciechowskiego na temat: „Koncepcji rozwoju Aglomeracji Poznańskiej na bazie układu kolejowego” .

5.    Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczącym Komisji wybrany został jednomyślnie Łukasz Mikuła (przy jednym głosie wstrzymującym zainteresowanego).

Prace nad ostatecznym kształtem regulaminu kontynuowane będą w trybie korespondencyjnym.

4

Czytaj Wiecej

Wybór składu Metropolitalnej Komisji Planistycznej

Marzec 22, 2017
administrator

W dniu 10 marca 2017 r. na podstawie § 3 uchwały nr 7/2017 Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 21 lutego 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań dokonał wyboru na dwuletnią kadencję członków Metropolitalnej Komisji Planistycznej w składzie:

 

Naukowcy:

 1. dr Łukasz Mikuła – (UAM)
 2. dr Iwona Zwierzchowska – (UAM)
 3. dr Radosław Bul – (UAM)
 4. dr Krzysztof Pyszny – (UP)

 

Urbaniści:

 1. arch. Agata Marciniak
 2. arch. Joanna Grocholewska
 3. dr Witold Andrzejczak

 

Przedstawiciele jst:

 1. arch. Piotr Sobczak – (Poznań)
 2. Maciej Andraszyk – (Powiat Poznański)
 3. Katarzyna Bednarowicz (Śrem)
 4. Agata Stoińska (Kostrzyn)
 5. Michalina Szeliga (Mosina)
 6. Natalia Piechota (Tarnowo Podgórne)

 

Czytaj Wiecej
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013