O Metropolii

O Metropolii


„Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Tworzą ją 23 jednostki terytorialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat Poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.


Najdalej wysuniętym na południe obszarem są tereny miasta i gminy Śrem, położonej na terenie Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Granicą wschodnią aglomeracji są tereny miasta i gminy: Kostrzyn i Pobiedziska. Przez teren gminy Pobiedziska przebiega historyczny Szlak Piastowski łączący Poznań i Gniezno. Północny obszar aglomeracji stanowią tereny miasta i gminy: Murowana Goślina, Oborniki oraz Szamotuły. Elementem dominującym krajobrazu tej części aglomeracji są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części gminy Oborniki, stanowią wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Od zachodu granicę aglomeracji stanowią tereny gminy Tarnowo Podgórne, miasta i gminy Buk i Stęszew.


Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.


Na obszarze metropolii przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Dostępność komunikacyjną podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica, które zapewnia regularne połączenia z 15 miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych duże centra logistyczno-magazynowe.


Zagospodarowanie przestrzenne Metropolii Poznań jest zróżnicowane. Obok gmin silnie zurbanizowanych, jak Poznań, Czerwonak, Luboń, Śrem, Suchy Las, Swarzędz, Kórnik, znajdują się także miasta i gminy o charakterze przemysłowo-rolniczo-usługowym, jak Oborniki, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, miasta i gminy rolno-przemysłowe, jak Szamotuły i Mosina oraz gminy rolnicze i rolniczo-turystyczne, jak Buk, Kostrzyn, Stęszew, Dopiewo i Kleszczewo. Pomimo wysokiego stopnia zurbanizowania, ponad 35% obszaru aglomeracji stanowią grunty rolne.”

Czytaj Wiecej
AKTUALNOSCI

Realizacja ustaleń Koncepcji kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii Poznań

Marzec 22, 2017
administrator

Rada Metropolii dnia 21 lutego 2017 r.  przyjęła uchwałę nr 6/2017 w sprawie  Koncepcji Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz uchwałę nr 7/2017 w sprawie powołania Metropolitalnej Komisji Planistycznej.

Zgodnie z § 3 i 4 uchwały nr 6/2017, Rada Metropolii zarekomendowała gminom każdorazowe zawiadamianie Stowarzyszenia o zbieraniu wniosków do studium oraz o wyłożeniu projektów studium do publicznego wglądu, w ramach procedury planistycznej o której mowa w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań może składać do projektu studium wnioski oraz uwagi.

Równocześnie, zgodnie z § 5 uchwały nr 7/2017 „Na wniosek wójta, burmistrza lub Prezydenta Poznania Metropolitalna Komisja Planistyczna opiniuje studium, przed uzyskaniem opinii gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej”.

DSC05682

Czytaj Wiecej

Zdjęcia z Metropolitalnego Forum Planowania Przestrzennego 25.10.2016

Październik 26, 2016
administrator

Zapraszamy o obejrzenia galerii zdjęć z Metropolitalnego Forum Planowania Przestrzennego w serwie społecznościowym Facebook.

 

 

Czytaj Wiecej

Metropolitalne Forum Planowania Przestrzennego (25.10.2016) – zgłoszenia do 20.10.2016

Październik 6, 2016
administrator

 

                                                  

 

                            zaproszenia     

 

 

 

 

Agenda Forum.agenda

W przypadku problemu z rejestracją prosimy o kontakt: planowanie@metropoliapoznan.pl

 

Czytaj Wiecej
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013