O Metropolii

O Metropolii


„Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Tworzą ją 23 jednostki terytorialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat Poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.


Najdalej wysuniętym na południe obszarem są tereny miasta i gminy Śrem, położonej na terenie Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Granicą wschodnią aglomeracji są tereny miasta i gminy: Kostrzyn i Pobiedziska. Przez teren gminy Pobiedziska przebiega historyczny Szlak Piastowski łączący Poznań i Gniezno. Północny obszar aglomeracji stanowią tereny miasta i gminy: Murowana Goślina, Oborniki oraz Szamotuły. Elementem dominującym krajobrazu tej części aglomeracji są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części gminy Oborniki, stanowią wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Od zachodu granicę aglomeracji stanowią tereny gminy Tarnowo Podgórne, miasta i gminy Buk i Stęszew.


Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia 40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.


Na obszarze metropolii przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Dostępność komunikacyjną podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica, które zapewnia regularne połączenia z 15 miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych duże centra logistyczno-magazynowe.


Zagospodarowanie przestrzenne Metropolii Poznań jest zróżnicowane. Obok gmin silnie zurbanizowanych, jak Poznań, Czerwonak, Luboń, Śrem, Suchy Las, Swarzędz, Kórnik, znajdują się także miasta i gminy o charakterze przemysłowo-rolniczo-usługowym, jak Oborniki, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, miasta i gminy rolno-przemysłowe, jak Szamotuły i Mosina oraz gminy rolnicze i rolniczo-turystyczne, jak Buk, Kostrzyn, Stęszew, Dopiewo i Kleszczewo. Pomimo wysokiego stopnia zurbanizowania, ponad 35% obszaru aglomeracji stanowią grunty rolne.”

Czytaj Wiecej
AKTUALNOSCI

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Czerwiec 29, 2015
administrator

Poznań, 29 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Koncepcji Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane

Na podstawie przepisu art. 39 w związku z przepisem art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1235, z późn. zm.) Stowarzyszenie Metropolia Poznań zawiadamia o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Koncepcji Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące projektu Koncepcji Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej: http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokument-koncepcji-kierunkow-rozwoju-przestrzennego-metropolii-poznan/

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 6 do 27 lipca 2015 roku.

Uwagi można składać w następujący sposób:

- korespondencyjnie na adres:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,

ul.  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań

- drogą mailową na adres:

planowanie@metropoliapoznan.pl

Organem właściwym do rozpatrywania złożonych uwag jest Prezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

 

 

 

 

 

Czytaj Wiecej

Zdjęcia z konferencji

Maj 29, 2015
administrator

835A6049835A6256 835A6252 835A6244 835A6243 835A6241 835A6239 835A6232 835A6229 835A6226 835A6217 835A6214 835A6207 835A6182 835A6185 835A6169 835A6163 835A6147 835A6138 835A6087 835A6090 835A6073 835A6071 835A6069 835A6058 835A6055 835A6010 835A6008 835A5960 835A5901 835A5900 835A5892 835A5895 835A5858 835A5874 835A5792 835A5773 835A5761

Czytaj Wiecej

Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – konferencja podsumowująca projekt

Maj 29, 2015
administrator

Sto kilkadziesiąt osób uczestniczyło w konferencji podsumowującej realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projekt „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”.

Celem konferencji, która odbyła się 28 maja 2015 roku w Poznaniu, było z jednej strony przedstawienie opracowania, z drugiej promocja dokumentu. Nad „Koncepcją kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane” intensywnie pracowało 40 osób. W ciągu 8 miesięcy zespół opracował 21 bardzo rozległych zagadnień, które zostały przedstawione podczas konferencji. Omówiono cele opracowania, funkcje jakie ma spełnić oraz istotne wyzwania.

Uczestnicy spotkania podkreślali duże znaczenie dokumentu, który znacznie ułatwi i przyspieszy podejmowanie decyzji w powiecie poznańskim i gminach Metropolii Poznań.

Zapraszamy do zapoznana się z prezentacjami z konferencji:

 

1 Planowanie przestrzenne na obszarach metropolitalnych w Polsce Przemysław Śleszyński

2 Podstawy prawne planowania metropolitalnego Łukasz Mikuła

3 Koncepcja rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań Tomasz Kaczmarek

4 Cyfrowa reprezentacja informacji przestrzennej Lech Kaczmarek

5 Zielona Infrastruktura Metropolii Poznań Damian Łowicki

6 Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi Renata Graf

7 Kierunku rozwoju infrastruktury transportowej Jeremi Rychlewski

8 Rozwój terenów inwestycyjnych Agata Kubiak

 

 

 

Czytaj Wiecej
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013