Uwagi do Studium Puszczykowa – obrady komisji 1.06.2017

Czerwiec 6, 2017
administrator

Już trzeci raz zebrała się Metropolitalna Komisja Planistyczna, która obradowała nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo. Opinia przygotowana została przez zespół w składzie: Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Agata Marciniak, Witold Andrzejczak oraz Krzysztof Pyszny . Treść opinii.

 

IMG_20170601_101318

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013