Warsztaty wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w planowaniu przestrzennym

Lipiec 20, 2017
administrator

W dniach 11, 12, 13 i 14 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się warsztaty Narzędzia internetowe w konsultacjach społecznych. Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu narzędzi geoinformacyjnych (Geoankiety i Geodyskusji) w ramach konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym i innych procesach o charakterze przestrzennym. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z możliwościami partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS) w kontekście uwarunkowań prawnych i organizacyjnych oraz zostaną przygotowani do samodzielnego wykorzystywania Geoankiety i Geodyskusji w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby związane z jednostkami samorządu terytorialnego, które chciałyby podnieść swoje kompetencje i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami wspierającymi procesy partycypacji społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

W celu udziału w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się na stronie www.geoplan.amu.edu.pl Warsztaty są jednodniowe. W formularzu prosimy o wskazanie preferowanego dnia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Organizator:
Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt:
mgr Edyta Bąkowska
tel. +48 510 154 550
cbm@amu.edu.pl
www.geoplan.amu.edu.pl

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013