Zamówienia publiczne

Partner jakości w zadaniu związanym z konwersją obowiązujących mpzp do postaci cyfrowej w ramach projektu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”

2014/06/24

W związku z realizacją projektu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną ze sprawowaniem roli Partnera jakości wraz z działaniami towarzyszącymi.   Termin składania ofert upływa 30.06.2014 r.  

Emisja spotów reklamowych w radio związana z z realizacją projektu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”

2014/05/06

W związku z realizacją projektu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z promocją projektu.   Termin składania ofert upływa 12.05.2014 r. o godz. 12:00.  

Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną. Dotyczy projektu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”.

2014/02/20

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.   Termin składania ofert upływa 27.02.2014 r.   

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej konwersji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej.

2014/02/13

Stowarzyszenie Metropolia Poznań otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt ten jest realizacją zapisanego w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 programu 1.1 – Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej. Jednym z zadań w projekcie jest konwersja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej.      

Ogloszenie o zamówieniu nr.: 15053 – 2014 23/01/2014

2014/01/23

Przedmiotowe zamówienie jest kontynuacja prac zapoczątkowanych przez opracowanie Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej wykonanych przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2012 r. Zamówienie polegać ma na opracowaniu spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwojowych problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.    

Zamówienie dot. emisji reklamy internetowej

2014/01/10

Zapraszamy do złożenia ofert na usługi związane z promocją projektu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.     Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2014 r.  

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013